Forside Pastoresn hjorne Visjonen Trosgrunnlag Misjons arbeide Kontakt oss

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

trosgrunnlag

Vi tror at det finnes en Allmektig Gud, skaper av alt godt og som holder alt liv oppe ved sin kraft. En Gud som alltid ønsker sine skapninger, og barn det gode. En Gud som skapte oss i sitt bilde, for at vi skulle ha et åpent, nært felleskap med Ham.

Vi tror at menneskene valgte feil, vendte ryggen til Gud, og derfor ble ført ut i mørket, fortvilelse, håpløshet og død.

I sin kjærlighet sendte så Gud sin sønn, Jesus Kristus, som ble sendt hit ned, for å vise oss Guds vilje. Men fremfor alt ble Han sendt for å vinne oss tilbake til Gud, tilgi vår synd, og seire over døden, og alt den ondes gjerninger. Gjennom sin seier på korset, har Jesus for alltid åpnet veien tilbake til vår Skaper, og Gud. Vi tror at alle som åpner sitt hjerte for Jesus, og tror på Hans oppstandelse fra de døde, skal få fred med Gud, og evig liv! Vi tror at det finnes en himmel og vinne, og en evighet uten Gud, å unnfly.

 Vi tror at Jesus er interessert i vårt daglige liv, gir kraft og glede til å vandre i gode gjerninger. Vi tror på at ingenting er umulig for Gud, og at han inviterer oss til å be for det som trykker oss mennesker ned, og gjør livet vanskelig for oss. Det gjelder også sykdom.

Vi tror at Gud har kalt oss til å velsigne våre medmennesker, og be Guds vilje ned over våre omstendigheter. Vårt håp er å få vandre i Hans evige kjærlighet her nede, og videre inn til Hans evige rike, når vi drar herfra.

Vi tror vi er ett med alle Guds barn, som påkaller Jesus, og setter sin lit til Hans død, og oppstandelse.


 

Fosen Kristne Senter