Forside Pastoresn hjorne Visjonen Trosgrunnlag Misjons arbeide Kontakt oss

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Fred med Gud

Hvordan få fred med Gud?

Det er Guds lengsel, og en del av Hans evige plan, at du skal leve i et nært felleskap med Skaperen selv. Helt siden Edens hage har budskapet lydt, om at Gud vil lede oss på  fredens vei, og inn i Hans nærhet! Jesus død på et kors, og  Hans oppstandelse fra de døde, er for alltid Guds ” Ja” til en menneskehet som går sine egne veier. Men fordi du er skapt med en fri vilje, må du også gi ditt ”Ja”!

Bibelen sier at Jesus allerede har sonet  for all din synd, og tatt straffen på seg, for at du skal gå fri. Derfor innbyr nå Gud alle mennesker til å vende tilbake til Ham, og til å leve i Hans nærhet her i tiden, og i all evighet sammen med Ham.

Men for å erfare Guds kjærlighet, må du altså selv invitere Ham inn! Du må ærlig åpne ditt hjerte, og be Jesus komme inn i ditt liv. Her er et forslag til bønn, men det viktigste er at du taler ærlig, og fra ditt hjerte:

Allmektige Gud, Du som har skapt himmel og jord.
Jeg ber deg, tilgi meg all min synd, og alle mine feiltrinn.

Skap i meg et nytt, rent hjerte.
Jesus, takk for at du døde for meg.
Jesus, takk for at du stod opp fra de døde!
Jesus, takk for at din seier nå er min seier!
Jeg overgir nå resten av mitt liv i dine hender.
Takk for at jeg nå er et Guds barn!
Gi meg nå den kraften jeg trenger for å gå Din vei!

I Jesu navn. Amen

Hvis du har bedt denne bønnen oppriktig, anbefaler jeg deg å takke Gud for alt du har fått.

Han er god, og har bare fredstanker for deg! Ta gjerne også kontakt med noen i din nærhet, som tror, da vi også er skapt til felleskap med hverandre!

Må Guds fred fylle ditt hjerte!

Noen Bibelvers som du kan slå opp:

”Alle som tok imot Ham(Jesus), de gav Han rett til å bli Guds Barn” Johannes evangelium 1 vers 12

”Dersom du bekjenner med din munn, at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte, at Gud har oppreist Han fra de døde, da skal du bli frelst!” Romerne 10 vers

Pastor Geir Yngve Hovde

 

 

Fosen Kristne Senter