Forside Pastoresn hjorne Visjonen Trosgrunnlag Misjons arbeide Kontakt oss

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

pastorens hjørne

Jeg kjenner mennesket, og kan fortelle deg at Jesus Kristus ikke er et vanlig menneske. Det er ingen måte du kan få sammenlignet Ham med andre mennesker i verden. Alexander, Cæsar, Carlemagne og jeg har grunnlagt riker. Men hvordan fant vi trygghet for det geniale vi skapte? Gjennom vold.
Jesus Kristus grunnla sitt rike på kjærlighet, og i dette øyeblikk ville millioner av mennesker være villige til å dø for Ham!” Napoleon
- Del 3 -


Skal vi se på denne Jesus, må vi ta tak i det bibelen sier om Ham. For det er det bildet som dannes her, som i alle fall i hovedtrekk er grunnen til at Han har fått den plassen i historien, som Han har fått.
Og selv om noen ser på bibelens budskap som et eventyr, mens andre vil påstå at den er historisk og sann, finnes det faktisk en del fellesnevnere. Noe som alle kan lære av. For de som ser det som en sannhet, er det åpenbart masse som er viktig.
Men eventyrerne.?
Internettets verdens leksikon Wikipedia, sier dette om eventyrene
”Eventyr er fantasifulle historier om mennesker, dyr, og overnaturlige vesener. Eventyrene har ofte et pedagogisk poeng, eller ble fortalt for å formidle livsvisdom”
Med dette som bakgrunn:
La oss ta en titt på denne ”mannen”, som har satt sitt merke på vår historie, og kultur.

Noe av det mest kontroversielle, men også fascinerende med Jesus, er at mye av Hans undervisning handlet om Ham selv.

Bare se på noen av Hans uttalelser:
Jesus sa: ”Jeg er livets brød”.
Ledende psykologer i det 20 århundre har uttalt at det ligger en hunger dypt i alle menneskers hjerter. Freud sa” folk hungrer etter kjærlighet”. Jung sa: ”folk hungrer etter trygghet.” Adler uttalte: ”folk hungrer etter å bety noe”. I et slikt perspektiv på menneskets behov, påstår Han altså å være svaret! Det vi trenger! Livets brød!

Mange mennesker vandrer i mørket, sliter med angst og depresjoner, og vet ikke veien. Jesus sa: ”Jeg er verdens lys. Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørke”
Så mange mennesker går nedtynget igjennom livet, på grunn av bekymringer, frykt, skyldfølelse, og andre tunge byrder.
Jesus sa: ”Kom til Meg, alle dere som strever, og bærer tunge byrder. Og Jeg vil gi dere hvile!”

Mange av oss sliter i perioder med frykten for det ugjenkallelige møte med døden.
Den ligger som en klam hånd over hele menneskeheten.
Jesus sa:” Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på Meg, skal leve, selv om Han dør. Og hver den som lever, og tror på Meg, skal aldri i evighet dø”

Hvem tror du egentlig du er, Jesus?
Aner du konsekvensen av dine uttalelser?
Du påstår på nær å være svaret på alle våre problemer!
Dette er helt klart dryge saker!
Og det var også reaksjonen til en del av de som hørte Ham!
Men vi skal se på flere sider av denne mannen.
For Han hadde mer å si,,,,,

”I Ham var liv, og livet var menneskenes lys” Bibelen

Tilbake til arkivenTilbake til Forside


 

Fosen Kristne Senter