Forside Pastoresn hjorne Visjonen Trosgrunnlag Misjons arbeide Kontakt oss

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

pastorens hjørne

"Når du kan gå over isen på Bjugnfjorden ved Sankthans, blir det sen vår!”
- Del 4 -


Når jeg nå i 4 uker kort har prøvd å si noe om tiden vi lever i, skjønner jeg hvis mange har falt av lasset. Utfordringen har vært å kutte ned mest mulig, samtidlig prøve å få med flest mulig aspekter. Det ble ikke plass til Lebesbymannen, atomtrusselen, faren for verdensvide epidemier som har eskalert ved all reisingen, og de utfordringer midt Østen til en hver tid står ovenfor, terrortrusselen, Nostradamus og andre ting som jeg finner interessant. Det får eventuelt komme senere.
En annen ting var en profeti /syn som en 90 år gammel dame i Valdres hadde fått på 60 tallet. Der hun ganske så detaljert beskrev 4 ting som skulle skje i de siste dager. (Ved å google på ”profeti Valdres”, kan hele profetien leses. Er for liten plass i en slik artikkel) To av tegnene må nå kunne sies å være oppfylt.
For noen vil alt dette sikkert oppfattes som tull, og sprøyt. Mens andre kanskje synes at det må være noe i det?
Det kommer an på øynene som ser, og ørene som hører.
Bare husk at ingen er så blinde, som de som ikke vil se.


”Personlig erfaring”

For 8 år siden kom det en mann, som jeg kjente, bort til meg og spurte om han kunne be for meg. Og så sa han at han så at jeg engang i fremtiden skulle få en fast spalte i lokal avisa.
Det han ikke visste var at det hadde faktisk ligget i mitt hjerte, som et ønske/ bønn en liten stund.
Så kanskje det var noe i det?
Vel, det får fremtiden vise.
Tenkte jeg,,,,,


"Konklusjon"

Så hva blir da konklusjonen?
Etter å ha sett på forskjellige aspekter, langt ifra alle, blir min konklusjon det samme som Elvis synger i en av sine Gospelsanger :” Jeg vet ikke hva fremtiden bringer, men jeg vet hvem som holder fremtiden i sin hånd. Det er en hemmelighet, som bare Gud kjenner til ”
Dog glimtvis kan vi kanskje få se inn i den.?
Men aldri fullkomment, og helt. Bare stykkevis og delt.
Så hva gjør vi, mens fremtiden kommer strømmende imot oss?
Stoler på at det er En som har full kontroll, mens vi trofast gjør det vi er satt her nede til.
For selv om tidene forandrer seg, er det noe som står fast som fjell,,,,

 

(Frans av Assisis bønn)

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet, der hatet rår.
La meg bringe forlatelse, der urett er begått.
La meg skape enighet, der uenighet rår.
La meg bringe tro, der tviler rår.
La meg bringe sannhet, der villfarelse rår.
La meg bringe lys, der mørket ruger.
La meg bringe glede, der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet, som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått, som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket, som å elske!
For det er gjennom at man gir, at man får.
Det er ved å glemme seg sjølv, at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø, at man oppstår til det evige liv!

Amen.

” Mennesket, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud” Bibelen

 

Tilbake til arkivenTilbake til Forside


 

Fosen Kristne Senter