Forside Pastoresn hjorne Visjonen Trosgrunnlag Misjons arbeide Kontakt oss

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

pastorens hjørne

Og verden ble aldrig helt den samme

Ett år er gått, og mye ble annerledes i 2008! Både på det personlige plan, og ute i den store verden. Noen kom inn i verden, til stor glede for de i nærmeste familie. Andre forlot den, til like stor fortvilelse og sorg. Mens tiden går ubønnhørlig videre og videre. Det sies at om hundre år er allting glemt! For et perspektiv over livet, tenker jeg da. For det kan da ikke være så meningsløst at vi bare forsvinner ut i det store intet?

Og så er det INGENTING?

Intet håp! Intet lys i enden av tunnelen, bare stummende mørke?

” Å tro er å løfte sitt blikk til de evige stjerner.

Og håpe mot tvil.

Vite, mot visdom.

At skjult i de svimlende dybder, finnes der En, som våker og verner”.

« Større forbilde enn Jesus?»

Vi skriver snart det Herrens år 2009, og har nettopp feiret jul. Begge delene er to kraftige påminnelser for alle, om hvilke historiske bølger en vanlig tømmermann fra Nasaret har forårsaket. Et menneske som kun var i offentlig tjeneste mellom 1 1/2 - 3 år. De lærde strides, her, som ellers. Han hadde ingen ekspertise å støtte seg til. Ikke noe multimediashow som understøttet hans budskap. Ingen mektige venner som hjalp ham frem. Evangelisten Billy Graham har talt til flere mennesker, ansikt til ansikt, på ett enkelt møte, enn denne mannen talte til i hele sitt liv. Men ca 1/3 av jordens befolkning sier seg å tro på Ham! Tusenvis av mennesker påstår at ALT ble forandret da de møtte Ham. Og boken som omtaler Hans liv, er fortsatt verdens mest solgte!

Sir Richard Branson er i følge Vg, og det britiske folk, ”større” enn Jesus. Noe slikt ble også uttalt på midten av 60- tallet. Da av en ung, fremadstormende John Lennon, som opplevde eventyrlig suksess med The Beatles. Han mente også at kristendommen kom til å dø ut.

Sist år fikk han endelig offentlig tilgivelse av paven, da de mente ordene ble uttalt av en umoden ung mann i overmot.

Mon tro hva John tenker om det?

En har utalt:

”Det er ikke noe problem å starte en ny, suksessfull religion. Det er bare å leve som ingen har gjort før deg, tale som ingen har talt før deg. Sørge for at flere gamle skrifter gir detaljerte beskrivelser av ditt liv, og din død. Sørge for å få masse tilhengere, og så overbevise dem om at du har stått opp fra de døde.!”

« Hva ser du?»

Det skjedde under 2. verdenskrig, på en avsidesliggende øy i Stillehavet. En amerikansk menig møtte en innfødt som kunne snakke engelsk. Men da han så at den innfødte bar en bibel under armen, sa han: ”Vi i den siviliserte verden, som er utdannet, tror ikke lenger på den boken. ”Den innfødte lo tilbake og sa: ”Det er godt for deg at VI gjør det”, og klappet seg på magen ” Hvis ikke ville du vært her inne nå!”

Ja, tiden går ubønnhørlig videre. Mennesker kommer, og går. Men verden ble aldri den samme, etter at et lite barn kom inn i denne verden julenatt.

Og etterlot seg noe forunderlig.

Har du sett det?

Du ser kanskje Jesus?

Du ser kanskje Jesus, som barnet i krybben,
med hyrder på marken, og vismenn på kne?
Med stjerner som stråler, og engler som synger.
Gir stemningsfull glede, og budskap om fred.
Men har du sett Jesus, som lider på korset?
Som soner for Din skyld, og lindrer din nød?
Og har du sett Jesus, som står opp fra graven.
Gir håp om et nytt liv, og seier over død!

” Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre skritt inn på fredens vei ” Bibelen

Med ønske om et godt, nytt år!

Tilbake til arkivetTilbake til Forside


 

Fosen Kristne Senter