Forside Pastoresn hjorne Visjonen Trosgrunnlag Misjons arbeide Kontakt oss

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

pastorens hjørne

”Hvis Gud er bare god, hvorfor finnes det da ondskap i verden?”


Universitetsprofessoren utfordret studentene sine med følgende spørsmål:” Skapte Gud alt som eksisterer?” En student rakte opp handen, og svarte: ”Ja, det gjorde Han.”
”Hvis Gud skapte alt, så skapte Han også ondskapen. Og siden ondskapen eksisterer, kan vi da anta at Gud er ond.” fortsatte professoren, ganske så fornøyd med seg selv.
”Og ut fra denne enkle logikken, kan vi anta at troen er en myte, da det rent logisk ikke henger på greip at Gud kan være god.”


”Studenten svarer”

Etter en liten stunds stillhet rakk en annen student opp handa, og lurte på om han kunne stille professoren ett par spørsmål. Det måtte han jo få, så studenten startet:” Eksisterer kulde, professor?” Hva slags spørsmål er det?” svarte professoren. ”Selvfølgelig eksisterer kulde. Si meg har du aldri fryst, unge mann?” svarte professoren til lett humring i salen.
”Vel, i henhold til de fysiske lovene, er ikke kulde bare fravær av varme?” Det absolutte nullpunkt, minus 273 grader celsius, er det totale fraværet av varme, og all materie blir kraftløs, og ute av stand til å reagere ved denne temperaturen. Men er kulde noe stoff i seg selv? Har vi ikke bare skapt dette ordet for å beskrive det som egentlig er fravær av varme?

”Er mørke bare fravær av lys?”

”Og er det ikke det samme med mørke? ”fortsatte studenten. Er det noe som eksisterer i kraft av seg selv, eller er det bare vår definisjon av fravær av lys? Du kan ikke måle mørket, kan du vel? En enkel lysstråle kan bryte igjennom en verden av mørke, og lyse den opp. Hvordan kan vi vite hvor mørkt et område er? Vi måler mengden av lys til stede, gjør vi ikke? Og da blir jo mørket kun et begrep som beskriver at det er lite lys der.”

”Er ondskap, bare fravær av godhet?”

”Ærede professor. Eksisterer ondskap?”
”Selvfølgelig, som jeg allerede har nevnt, så ser vi dessverre eksempler på det daglig. Det finnes utallige eksempler på grusomheter som har skjedd, ondskap som er begått. Og alt dette beviser jo at verden er full av det!” nærmest ropte professoren.
Studenten svarte: ”Men hvis Gud er god, kan ikke ondskap ganske enkelt være fravær av Gud? At Gud ikke skapte ondskapen, men at det er det som kommer frem når vi velger å vende oss bort fra Hans kjærlighet, og går vår egen vei?
Bibelen sier at Jesus er verdens lys, og at det lyset skal vinne over alt mørke til slutt.
Jeg respekter at du tror annerledes, professor.
Men la meg stille deg et spørsmål til slutt.
Tror du at ditt spørsmål i dag kan ha brakt lys og varme inn i vår verden?
For hvis ikke, synes jeg personlig at det er nok av både mørke og kulde i vårt samfunn, og at du derfor kan omforme ditt spørsmål noe, til neste års kull.”

”Den som er først til å legge frem en sak, ser ut til å ha rett,
helt til hans neste kommer og gransker ham”

Bibelen

Tilbake til arkivenTilbake til Forside


 

Fosen Kristne Senter